HEM

E-post: info@degerforsparken.se

Ett stort tack till

Micke Stridh Maskin AB

för fällning av träd samt stubbfräsning i Folkets Park.

PROGRAM 2019


1 maj - Första majdemonstration

Klicka för mer programpunkter

DRIVE-IN BINGO 2019


Söndagar

Kontaktperson:

Sören Johansson

Tel. 073-990 39 78

Klicka för mer info

TRIVSELDANSER 2019


Bokningsansvariga:

Anita Larsson - 070 696 69 16

Erik Dahlman - 070 574 18 57

Klicka här för alla danser.